MESS
İSG Yarışmaları

Daha güvenli bir iş yaşamı hepimizin amacı. MESS, düzenlediği İş Sağlığı ve Güvenliği Yarışmaları ile bu kültürü yaygınlaştırmayı ve çalışma yaşamındaki riskleri en aza indirmeyi hedefliyor. Üye firmalar tarafından hayata geçirilen uygulamalar ödülle teşvik ediliyor, deneyimlerin paylaşılarak yaygınlaşması sağlanıyor.

Yarışma Süreci

1

Başvuru

2

Ön eleme

3

Jüri ve online oylama

4

Ödül takdimi