İş sağlığı ve güvenliği, çalışma yaşamındaki bütün konuların en önceliklisi. İnsan ve hayatı, bütün faaliyetlerin olmazsa olmazı. Ancak, iş sağlığı ve güvenliğini yaygınlaştırmak, sadece yasalar ve kurallarla sağlanamıyor. Çalışma yaşamındaki herkesin bu konuya eğilmesine katkıda bulunmak, iş sağlığı ve güvenliğini gündemde tutmak, insana ve hayatına değer vermenin temel koşullarından biri.

MESS, bütün çalışanlara verdiği değerin gereği olarak çalışma alanını çevresiyle birlikte daha güvenli hale getirmeyi misyonu olarak kabul ediyor. İşyerlerindeki riski en aza indirebilmek için işletmeleri ve çalışanları önlem almaya teşvik ediyor. Bu alandaki farkındalığı artırmak, sıfır iş kazası hedefine doğru yol almak amacıyla MESS İş sağlığı ve Güvenliği Yarışmaları düzenleniyor. Yarışmalar, Altın Eldiven ve Altın Öneri olmak üzere iki kategoride gerçekleştiriliyor. Altın Eldiven’de işyeri uygulamaları değerlendiriliyor. Altın Öneri’de ise çalışanların önerileriyle hayata geçen projeler ödülle taçlandırılıyor. Yarışmalar, MESS üyeleri arasında deneyimlerin paylaşılarak yaygınlaşmasını da sağlıyor.

MESS, faaliyetlerinde sorumluluğunu metal iş kolu perspektifiyle sınırlamıyor. Ülkemizi ve insanı mihenk taşı olarak kabul ediyor. 2015 yılından bu yana uygulanan Altın Eldiven ve Altın Öneri yarışmalarıyla çalışma hayatındaki herkesin bu konuya dikkat etmesine katkıda bulunarak sıfır iş kazası hedefine bir adım daha yaklaşmak amaçlanıyor. Yarışmalar, bütün çalışanlar arasında farkındalığı artırarak diğer iş kollarına da örnek oluyor.

Güvenle çalışıyor, güvenle üretiyoruz...